Muziek op school

Project A: “Een cd voor en door de hele school”

Wat gaan we doen?
Songwriting & muziekles in alle groepen
Elke groep maakt 1 lied
Alle liedjes worden opgenomen
De school heeft een eigen cd
De cd wordt gepresenteerd tijdens een spetterend optreden van alle klassen

Praktische informatie:
Les 1:  Singer Songwritingles
Les 2 : Schrijf een lied
Les 3:  Schrijf een lied
Les 4:  Neem je lied op
Les 5:  Presenteer je lied

MusiCare kan met maximaal 3 docenten per dag de workshop geven. Daarbij is er een maximum van 5 klassen per dag per docent.

Deelnemers: Max. 30
Lesduur: 60 minuten
Locatie: Op school of bij Musicare
Tarief: De kosten van het volledige project zijn 250,- per klas, plus eventuele reiskosten per lesdag per docent. Daarnaast eenmalig 350,- voor het concert en de afwerking van de cd.
 

Project B: “De later als ik groot en sterk band”

Algemene muzikale vorming voor kinderen van nu. We gaan:
Leren noten lezen
Componeren
Verschillende instrumenten bespelen
Verschillende muziekstijlen leren kennen en herkennen
Achtergronden van muziekstijlen en instrumenten leren kennen
Bewegen op muziek
Spelen in een bandje
Optreden en presenteren

Praktische informatie
MusiCare kan met maximaal 2 docenten per dag de workshop geven. Daarbij is er een maximum van 5 klassen per dag per docent. De lessen zijn in diverse reeksen te boeken van minimaal 5 lessen per groep en maximaal 30 lessen per groep per schooljaar.

Deelnemers: Min. 3 en max. 30
Lesduur: 60 minuten
Locatie: Op school of bij Musicare
Tarief: De kosten zijn 50,00 euro per les + eventuele reiskosten vanaf en naar MusiCare.

Project C: “Stil eens...ik voel iets”

Muziekles voor kinderen met een beperking
Samen muziek maken op diverse instrumenten waaronder een breed scala aan slagwerkinstrumenten.

Muziekstijlen versus emotie en sfeer
Wereldmuziek
Bewegen op muziek
Muziek luisteren, maken, ervaren

We werken met en aan diverse thema's zoals:
Samenwerken
Ruimte geven, ruimte nemen
Wat hoor ik, wat hoort de ander
Wat voel ik, wat voelt de ander
Eventuele andere thema's die spelen in de groep

Dit programma is speciaal ontwikkeld door MusiCare voor leerlingen in het speciaal onderwijs en voor groepen met een extra zorgvraag. MusiCare is gespecialiseerd in het werken met muziek binnen kaders met hulpvragen. Het programma is met zorg samengesteld door onze muziektherapeut en de gespecialiseerde docenten en kan worden aangepast aan diverse hulpvragen, problematiek en niveau's.

Praktische informatie
MusiCare geeft de les met 1 muziektherapeut en 1 gespecialiseerde docent. Daarbij is er een maximum van 5 klassen per dag.

Deelnemers: max. 15 deelnemers, afhankelijk van het niveau en de eventuele hulpvraag.
Lesduur: 60 minuten
Locatie: Op school of bij Muiscare
Tarief:  125,- euro per les + eventuele reiskosten vanaf en naar MusiCare.

Mocht u interesse hebben voor dit project op een reguliere school dan is dit ook mogelijk. De praktische voorwaarden en kosten worden dan aangepast op uw vraag.

Subsidie impuls muziekonderwijs

Bij interesse voor muziekonderwijs op uw school kan subsidie worden aan gevraagd. Musicare helpt u hier bij.
Deze subsidie geldt voor 3 jaar. Door middel van het subsidiegeld werkt MusiCare dan met een door u gekozen leerlijn en verwerkt hierin de eigen ontwikkelde activiteiten, doelen, visie en missie. MusiCare helpt eventueel met het uitzoeken van een leerlijn passend bij uw school.

MusiCare verwacht dat de eigen groepsleerkrachten actief meedoen of dat in aparte training gekozen leerkrachten het muziekonderwijs zich eigen maken.

Binnen deze drie jaar krijgt u structrueel muziekonderwijs op school gegeven door docenten van MusiCare. Tijdens en na afloop van deze jaren ontvangt school werkboeken en handboeken voor het geven van muzieklessen door eigen leerkrachten.
MusiCare geeft eventueel trainingen aan leerkrachten om vervolgens dit onderwijs zelfstandig voort te zetten.

De subsidieaanvraag moet gaan over de drie onderdelen:
structureel muziekonderwijs
deskundigheidsbevordering
verbinden binnen en buitenschools aanbod

Daarnaast is deze subsidie bestemd voor duurzaam muziekonderwijs wat betekent:
u heeft een visie op de verankering van muziek in het onderwijs van de locatie
geef aan hoe u werkt aan draagvlak binnen het team
u neemt het muziekprogramma op in het schoolwerkplan of schoolgids en in de begroting

Aanvragen kan ieder jaar tot 1 april voorafgaand aan het schooljaar waarin u start met uw project.

De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen:
Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.
Rekenvoorbeeld: Uw school heeft 250 leerlingen. Uw projectbegroting is € 40.000. U kunt € 20.000 subsidie aanvragen. Uw eigen bijdrage is ook minimaal € 20.000. Hiervan bestaat maximaal € 12.000 bestaan uit gekapitaliseerde uren van uw eigen personeel en € 8.000 draagt u financieel bij.

Bij interesse in een of meerdere projecten voor uw school komen wij langs voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de mogelijkheden en uw wensen. Hierna wordt de subsidie aangevraagd. Na de goedkeuring van de subsidieaanvraag maken we planningsafspraken over het vervolg van het project.

Geen structureel muziekonderwijs?
Er zijn diverse fondsen en subsidies die creatieve projecten op uw school financieren. MusiCare denkt graag met u mee om te kijken of het project deels of volledig vergoed kan worden.